NOVOSTAVBY

 - Rodinné domy.

- Bytové domy.

- Občanské stavby.


VIZUALIZACE

- Vizualizace interiérů a exteriérů.

- Návrhy interiérů.

- Architektonické studie.

REALIZACE

Úzká spolupráce s realizační firmou v rámci dřevostaveb.

- Modulární domy.

- Polyfunkční domy.

DEMOLICE A REKONSTRUKCE

- Zaměření stavby.

- Passportizace stavby.

- Stavební úpravy.

PORTFÓLIO NEJČASTĚJŠÍCH SLUŽEB

Architektonická studie 

Architektonická studie je první a nejzásadnější fází přípravy stavby. V této části hledáme funkční řešení stavby s ohledem na dispozici stavby, pozemek a finanční možnosti klienta. Studie slouží také jako důležitý prvek při jednání s dotčenými orgány a úřady.

Důležité body architektonické studie:

 - Návrh architektonického řešení objektu.

 - Ideální osazení objektu na pozemek.

 - Náhled na objekt ze všech stran.

 - Vizualizace objektu.

 - Orientační propočet nákladů na realizaci.



Dokumentace pro stavební povolení 

Dokumentace pro stavební řízení je určena jako podklad pro získání stavebního povolení. Projekt musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům.

Důležité aspekty dokumentace pro stavební povolení:

- Konstrukční řešení domu.

- Prostorové uspořádání.

- Materiálové specifikace stavby.

- Zajištění nezbytných průzkumů a posouzení (např.: radonový průzkum, statické posouzení, geologický průzkum, aj...).

- Koordinace a získání stanovice dotčených orgánů.

Vizualizace

Vizualizace je jediným prostředkem jak reálně představit stavbu mezi stupněm projektu a realizací. 3D zobrazení je ideální způsob jak odprezentovat například dispoziční a fuknční řešení prostoru a eliminovat tak množství odchylek od představ a nákresů. 

- Vizualizace na míru.

- Poskytnutí konkrétní představy nejen pro Vás, ale také pro úřady a bankovní sektor.

- Designové návrhy.

- Posouzení vhodnosti urbanistického vjemu.

- Ideální pro marketingové strategie.


© Copyright all3d projekty domů